LeasingFinansiering

Leasingfinansiering

Dinolift vill stöda tillväxten av din verksamhet med finansieringslösningar som gör det enklare att skaffa en skylift. Införskaffning av en skylift med leasingfinansiering kan vara ett lönsamt och utmärkt alternativ i många fall, särskilt då ditt företag inte vill göra stora engångsinvesteringar i att äga liftar själv.

EN PÅLITLIG FINANSIERINGSPARTNER HJÄLPER TILL MED GENOMFÖRANDET AV UPPHANDLINGEN

Vi har valt Siemens finansiella tjänster som vår huvudpartner. SFS erbjuder finansieringslösningar som är utformade för att möta behoven hos Dinolifts kunder.  En leasinglösning skräddarsydd för ditt företag hjälper till att optimera användningen av kapital och gör det därmed möjligt för ditt företag att växa och utveckla din verksamhet.

Leasingfinansiering ger ett brett utbud av fördelar

  • Företaget betalar hyra för utrustningen för den överenskomna perioden, och undviker tunga engångsinvesteringar som binder kapital
  • Budgeteringen underlättas eftersom hyrorna är jämnt fördelade över hyresperioden
  • Leasingfinansiering möjliggör en snabbare rotation av liftparken: moderna och uppdaterade maskiner
  • Det är enkelt att göra tillägg/ inkludera fler maskiner i avtalet
  • Hyrorna kan anpassas till säsongsvariationer i bolagets verksamhet
  • Leasingavtalet belastar inte bolagets balansräkning och frigör därmed kapital för andra ändamål
  • Hyran är avdragsgill i beskattningen
  • Den finansierade maskinen fungerar som garanti för leasingfinansieringen
  • SFS äger leasingobjektet under avtalsperiodens löptid, men efter perioden har leasetagaren rätt att utse en köpare till leasingobjektet

Oavsett om du införskaffar din första skylift eller utökar din befintliga maskinpark – kontakta gärna antingen vår återförsäljare eller Dinolift och be om ett erbjudande om leasingfinansiering på din nya skylift. Tillsammans tar vi reda på rätt leasingalternativ för ditt företag och beräknar det betalningsprogram som passar ditt företag.

Leasingfinansiering som tillhandahålls genom oss är möjlig på våra huvudmarknader.  Leasingavtalet kräver ett positivt kreditbeslut från vår partner.