LeasingRahoitus

Leasing-rahoitus

Me Dinoliftillä haluamme tukea liiketoimintasi kasvua myös henkilönostimen hankintaa helpottavilla rahoitusratkaisuilla. Nostimen hankinta leasing-rahoituksella saattaa olla toimiva vaihtoehto useassakin tilanteessa.

Henkilönostimen leasing-rahoitus on oivallinen ratkaisu etenkin silloin, kun yrityksesi ei halua tehdä kertaluonteisia investointeja nostinkalustonsa omistamiseen.

Luotettava rahoituskumppani auttaa kalustohankintojen toteutuksessa

Olemme valinneet pääyhteistyökumppaniksemme Siemens Financial Services – ryhmän. SFS tarjoaa rahoitusratkaisuja, jotka ovat suunniteltu Dinoliftin asiakkaiden tarpeisiin. Yrityksellesi räätälöity leasing-ratkaisu auttaa optimoimaan pääomien käyttöä ja mahdollistaa siten yrityksesi liiketoiminnan kasvun ja kehityksen.

Leasing-rahoitus tuo mukanaan monenlaisia hyötyjä

  • Yritys maksaa laitteista vuokraa sovitun ajan, jolloin yritys välttyy raskailta pääomaa sitovilta kertainvestoinneilta
  • Budjetointi helpottuu, koska vuokrat jakautuvat tasaisesti vuokrakaudelle
  • Laitekanta pysyy nopean kiertonsa vuoksi ajantasaisena
  • Sopimukselle on mahdollista tehdä kätevästi lisäyksiä
  • Vuokrat on mahdollista sovittaa yrityksen liiketoiminnan kausivaihteluihin
  • Leasing-sopimus ei rasita yrityksen tasetta ja näin ollen pääomaa vapautuu muuhun käyttöön
  • Vuokra on verotuksessa vähennyskelpoinen
  • Laite toimii leasing-rahoituksen vakuutena
  • SFS omistaa leasingkohteen sopimuskauden ajan, mutta kauden jälkeen vuokralle ottajalla on oikeus osoittaa vuokrakohteelle ostaja

Oletpa sitten hankkimassa ensimmäistä henkilönostintasi tai vaikkapa laajentamassa jo olemassa olevaa vuokrauskalustoasi – ota rohkeasti yhteyttä joko paikalliseen jälleenmyyjämme tai Dinoliftiin ja kysy leasing-rahoitustarjousta uudesta henkilönostimestasi. Selvitetään yhdessä yrityksellesi sopiva leasing-vaihtoehto ja lasketaan yrityksellesi soveltuva maksuohjelma.

Kauttamme tarjottava leasing-rahoitus on mahdollinen päämarkkina-alueillamme. Leasing-sopimus edellyttää positiivista luottopäätöstä yhteistyökumppaniltamme.