Upplev den nya 280RXT!

Dinolift Oy visade den nya, förbättrade självgående DINO 280RXT i Maj 2017. DINO 280RXT är en lätt, terränggående personlift med stödben, perfekt för arbetsplatser med viktbegränsningar eller platser där man behöver exceptionell nivelleringsförmåga i svår terräng.

Den nya 280RXT har en helt ny bomprofil, vilken medför bättre utlägg med större korgkapacitet än tidigare. Högre artikulerande saxarm och jib bidrar även de till en bättre prestanda. Snabbare stödbens- och bomrörelser och snabbare körhastighet betyder bättre effektivitet för användaren. Leveranserna börjar i slutet av 2017.

För mer information, kontakta DINO säljteamet på sales@dinolift.com eller din lokala distributör.

Läs mer om den nya DINO 280RXT.