Dinolift Oy käynnistää sidosryhmilleen kyselyn vastuullisuudesta

Haluamme selvittää sidosryhmiemme näkemyksiä niistä vastuullisuuteen liittyvistä asioista, joihin sidosryhmiemme edustajat toivovat Dinolift Oy:n erityisesti kiinnittävän huomioita. Tämä kysely on olennainen osa jatkuvaa pyrkimystämme syventää sitoutumistamme kestävään kehitykseen ja yritysvastuuseen.

Kysely käsittelee Dinolift Oy:n:

  • tuotantotoiminnan ja tuotteiden ympäristönäkökohtia
  • toimia vastuullisena työnantajana
  • tuotteiden turvallisuutta
  • ihmisoikeuksien huomioimista ja yhteiskuntavastuun toteuttamista
  • hankintatoimeen liittyvää vastuullisuutta
  • johtamiskäytäntöihin liittyvää vastuullisuutta

Kyselyyn annettuja vastauksia käytämme osana vastuullisuusohjelmamme rakentamista. Vastuullisuusohjelmamme on osa yritysstrategiamme toteuttamista ja siinä määrittelemme Dinolift Oy:n vastuullisuustyön merkittävimmät näkökohdat, tavoitteet ja niiden seurannan seuraavalle strategiakaudelle. Uskomme, että integroimalla kestäviä periaatteita toimintaamme voimme jatkossakin palvella sidosryhmiämme luotettavana kumppanina, joka omalta osaltaan turvaa hyviä elämisen edellytyksiä nykyisille ja tuleville sukupolville.

Dinoliftin sidosryhmät kutsutaan osallistumaan kyselyyn sähköpostitse tällä viikolla. Huomaathan, että kysely on avoinna kaksi viikkoa. Vastaukset kerätään anonyymisti, jolloin varmistetaan, että tietoja ei voida yhdistää yksittäisiin vastaajiin.

Jos sinulla on kysyttävää vastuullisuuskyselyyn liittyen, ota ystävällisesti yhteyttä Dinolift Oy:n vastuullisuuspäällikkö Raija Savolaiseen, p. 040 560 2690 tai sähköpostitse osoitteeseen raija.savolainen@dinolift.com.

 

Osallistua kyselyyn(FI)