IPAF lisää tietoisuutta sähköiskujen riskeistä henkilönostinten käyttäjille

Sähkötapaturmat ja sähköiskut ovat lisääntyneet huomattavasti vuodesta 2015 lähtien henkilönostinten käyttäjien keskuudessa maailmanlaajuisesti, International Powered Access Federation (IPAF) -tietojen mukaan.

Erityisen huomionarvoista on, että sähköiskutapaukset ovat lähes aina kohtalokkaita.

Henkilönostinten käyttöön liittyvistä riskeistä,  kuten esimerkiksi työskentelystä liian lähellä jännitteisiä voimajohtoja, IPAF loi ‘High Voltage!’ -maailmanlaajuisen turvallisuuskampanjan, joka esiteltiin APEX 2023 -tapahtumassa, joka pidettiin Maastrichtissa, Alankomaissa, 6.-8. kesäkuuta.

On tärkeää tunnistaa vaarat ja riskit, ja keroa, kuinka työskennellä turvallisesti.  Työpaikkojen turvallisuuskulttuuria ja -käyttäytymisetä on korostettava,  sillä nämä tekijät vähentävät sähkötapaturmia. Brian Parker, IPAF:in turvallisuus- ja tekninen johtaja, sanoo, että tietämättömyys tai tietoisuuden puute voivat johtaa välinpitämättömyyteen ja mahdollisiin altistumisiin, mikä lisää sähköiskujen riskiä. Parker lisäsi, että vaikka voimajohdot sekoitetaan usein telekommunikaatiojohtoihin tai ne voivat olla kasvillisuuden peitossa, onnettomuustiedot osoittavat, että ne voivat joskus olla alapuolella tai alustan sivulla. ß I dont know how to translate this.

“Vähentääkseen sähkötapaturmien ja sähköiskujen riskiä, kampanjamme tarjoaa yksinkertaisia ohjeita, joita olisi hyvä noudattaa: huolellinen suunnittelu,  varmistus, että käyttäjät ovat koulutettuja, poissa pysyminen poissulkemisalueilta ja tietoisuus pelastussuunnitelmasta.”

Karin Nars, IPAF:in puhenjohtaja ja Dinoliftin toimitusjohtaja, sanoo, että tämä kampanja tarjoaa keskeisiä ja käytännöllisiä ohjeita riskien lieventämiseksi,  pyrkien minimoimaan sähkötapaturmat ja sähköiskut. “Dinoliftillä turvallisuus on ensisijaista, ja me tuemme täysin tätä kampanjaa, koska se on  linjassa oman sitoutumisemme kanssa,  priorisoida käyttäjien ja työntekijöiden hyvinvointia. Noudattamalla näitä ohjeistuksia, voimme yhdessä luoda turvallisemman ympäristön, suojella elämiä ja edistää vastuullista käyttöä.”

Kampanjaa varten on luotu materiaaleja kuten, uusi IPAF Toolbox Talk , Andy Access -turvallisuusjuliste ja kattava uusi tekninen ohje nimeltä “The Safe Use of MEWPs in the Vicinity of Power Lines”.